De Algeracorridor

Deel deze pagina:

De Algeracorridor

De Algerabrug, wie in Krimpen, in de Krimpenerwaard of in Capelle woont heeft hem vast wel eens gezien en/of eroverheen gereden, mogelijk ook ervoor in de file gestaan. De ochtend- en avondspits blijven de grote knelpunten bij deze brug, omdat er dan een grote verkeersstroom naar de Krimpenerwaard, Krimpen en Capelle moet gaan voor werk, school of recreatie. Dit zorgt vaak voor ellenlange files van auto’s die veel geluidsoverlast en uitstoot veroorzaken. Daarom moeten er een of meerdere oplossingen komen, nu of in de nabije toekomst. In dit artikel gaan we een aantal oplossingen weergeven.

Een nieuwe oeververbinding

Een van de oplossingen kan een nieuwe oeververbinding zijn. Deze oplossing kan in veel verschillende manieren komen bijv. in de vorm van een nieuwe brug of een tunnel. Een voordeel is dat de verkeersstroom over de Algerabrug afneemt en zo de doorstroom toeneemt. Een aantal nadelen zijn dat de aanlegtijd van een tunnel of een brug een lange tijd duurt en dat er in de tussentijd een andere oplossing gevonden moet worden, dat de kosten om een nieuwe oeververbinding aan te leggen hoog zijn, dat de geluidsoverlast en uitstoot toeneemt en dat Krimpen en de Krimpenerwaard kan gaan dienen als sluiproute voor (zwaar) verkeer dat van Dordrecht en Rotterdam naar Gouda en Utrecht wil.

Uitbreiding van de huidige Algerabrug

Een uitbreiding van de Algerabrug kan op meerdere manieren gebeuren. De strook die nu voor fietsers gereserveerd is kan als extra baan dienen voor auto’s. Dat betekent wel dat er een fietsbrug of een fietstunnel aangelegd moet worden voor fietsers die de Krimpenerwaard in of uit willen. Een andere mogelijkheid is dat de fietsstrook intact blijft maar dat er een baan aan de bestaande brug wordt toegevoegd. Voordelen van deze uitbreidingen zijn dat de capaciteit en de doorstroom verbetert wordt. Deze uitbreidingen gaan natuurlijk gepaard met meer geluidsoverlast voor omwonenden en uitstoot. Ook wordt het kruispunt in Krimpen en de rotonde in Capelle overbelast.

Verbetering van het OV naar de Krimpenerwaard

Ervoor zorgen dat in de Krimpenerwaard meer bussen rijden zodat meer mensen de bus pakken is natuurlijk een oplossing. Ook het doortrekken van een metrolijn vanuit Capelle naar Krimpen is een mogelijke oplossing. Maar het is maar de vraag of de autogebruiker de auto zal laten staan en met het OV zal reizen.

Stimuleren van fietsgebruik

Ook dit is een mogelijke oplossing. Het belangrijkste nadeel is dat de Algerabrug niet erg toegankelijk is voor ouderen en jonge kinderen. Men moet dan of de trap nemen of de brug op fietsen. Aangezien beide opties voor deze leeftijdsgroep te zwaar zijn kan bijv. de trap uitgerust worden met een fietslift. Dit zal de druk laten afnemen maar het is opnieuw de vraag of veel autogebruikers de auto zullen laten staan en de fiets zullen nemen.

Ik wens de lezer veel sterkte met het bedwingen van de Algerabrug of het wachten ervoor.

Justin Klerk
PR en Promotiefuncionaris SGPJ-CK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *