EENZAAMHEID: OOK JOUW INZET GEVRAAGD

Deel deze pagina:

Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Dit is niet bijzonder. Maar als dit gevoel langer duurt, kan een negatieve spiraal ontstaan, waar je niet zo makkelijk meer uit komt. Daarom is het belangrijk dat eenzaamheid wordt tegengegaan. Omdat eenzaamheid in Nederland – vooral ook onder ouderen – een maatschappelijk probleem is, ligt hier een taak voor de gemeente. Maar ook jij wordt opgeroepen om jouw naasten te helpen uit hun eenzaamheid te 

Eenzaam zijn is niet altijd hetzelfde als ‘alleen zijn’. Hierdoor is eenzaamheid niet altijd makkelijk te herkennen. Je kunt je in een groot gezelschap ontzettend eenzaam voelen, bijvoorbeeld omdat je geen ‘klik’ met de anderen hebt of omdat je door persoonlijke problemen of omstandigheden teveel in jezelf gekeerd bent. Dit overkomt iedereen wel eens. Maar als eenzaamheid structureel – dat wil zeggen: een langdurig onderdeel van iemands bestaan – wordt, kunnen er problemen

Oorzaken en risicofactoren

Er zijn veel problemen of omstandigheden die structurele eenzaamheid kunnen veroorzaken of versterken. Bijvoorbeeld als je een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische problemen, autisme, dementie, ouderdoms- of andere gezondheidsklachten hebt – of juist wanneer je als mantelzorger voor iemand met deze problemen moet zorgen -, waardoor je niet de dingen kunt doen die je eigenlijk zou willen of waarom je je niet begrepen voelt. Of aan dat je vanwege je ‘anders-zijn’, geldproblemen of gepest-worden je uit de groep wordt gesloten. Of aan wanneer er een ingrijpend verlies moet worden verwerkt; bijvoorbeeld na het overlijden van een geliefde, maar ook als gevolg van een scheiding, verhuizing, het verliezen van je baan of met pensioen gaan.

Gevolgen

Mensen die eenzaam zijn gaan zich vaak steeds leger, nuttelozer, verdrietiger en angstiger voelen. Zeker als de eenzaamheid structureel wordt. Er is dan vaak de neiging om ongezond te gaan leven. Dit leidt tot zelfverwaarlozing, slaapproblemen, gezondheidsklachten, en mogelijk zelfs tot verslaving en schulden. Dan bestaat het gevaar dat de problemen zich nog verder opstapelen. Ook komt het voor dat mensen (hierdoor) sociaal contact uit de weg gaan. Daardoor kunnen ze vrienden kwijtraken, werk verliezen, zorg gaan mijden, uit beeld raken bij instanties en uiteindelijk in een totaal isolement terechtkomen.

Feiten en cijfers

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 1 miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelen. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Mannen zijn net iets vaker eenzaam dan vrouwen (resp. 10,1% en 9,8%). Het percentage mensen dat getrouwd is of samenwoont en dat zich sterk eenzaam voelt, is lager (7%) dan bij mensen die ongehuwd zijn (14%), gescheiden zijn (22%) of hun partner hebben verloren (17%). Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. Wel blijken ouderen boven de 75 vaker eenzaam te zijn. Van de 85-plussers voelt bijna tweederde (63%) zich eenzaam!

Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid

Oplossingen?

Zowel de ernstige gevolgen van structurele eenzaamheid als de cijfers laten zien dat er sprake is van een probleem dat ons allen aan gaat. Want statistisch gezien komt het in elke straat wel meer dan eens voor, en tref je achter de deur van een seniorenwoning of van een kamer in een verpleeg- of verzorgingshuis vaker wél dan géén eenzaamheid aan. Het is daarom niet meer dan terecht dat bij de landelijke overheid en bij veel gemeenten het tegengaan van eenzaamheid hoog op de politieke agenda staat. Ook voor de SGP is dit een belangrijk speerpunt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. Maar de SGP beseft ook dat landelijke en gemeentelijke projecten alléén de eenzaamheid bij individuele mensen niet kunnen oplossen. Want (de oorzaak van) de problematiek verschilt van mens tot mens. Dat maakt dat het tegengaan van eenzaamheid uiteindelijk maatwerk is. Door een op een in gesprek te gaan met de persoon is het mogelijk om eenzaamheidsproblemen  op te lossen of te verminderen. De SGPJongeren –Capelle/Krimpen(-erwaard) hebben het dus goed begrepen: ‘Breng een oudere een bezoekje, eet samen een koekje’!

 

Hugo van der Wal, kandidaat-raadslid SGP Krimpen aan den IJssel

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *