Doelstelling SGP-jongeren Capelle – Krimpen

Het doel van het bestuur is om jongeren te betrekken bij de politiek in het algemeen en bij de SGP in het bijzonder. Een partij zonder jongeren is immers een partij zonder toekomst! We willen jou daarom vertrouwd maken met de SGP en de staatkundig gereformeerde beginselen. Dit doen we door het organiseren van debatavonden en andere activiteiten. Zo hopen we dat jij je betrokken gaat voelen bij de SGP en de SGP-jongeren!

Bestuur

Wij zijn een regionale commissie van de landelijke organisatie van SGP-jongeren. Voor het functioneren van onze afdeling is een goede organisatie onmisbaar. Het bestuur van SGP-jongeren Capelle – Krimpen(erwaard) houdt zich bezig met het organiseren van debatavonden en andere activiteiten. Op dit moment bestaat ons bestuur uit de volgende personen:

  • Ernst Pols (voorzitter)
  • Marijn Floor (secretaris) 
  • Joost van de Wal (penningmeester)
  • Justin Klerk (PR & Promotiefunctionaris)
  • Jorrit den Uyl (PR & Promotiefunctionaris)
  • Lennard Chevalking (aspirant bestuurslid)
  • Hans Vuik (aspirant bestuurslid)
  • Cornelis Boon (aspirant bestuurslid)